Zaproszony WykładowcaInstytucjaTytuł
Wojciech Nogala Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie "Mikroskopia elektrochemiczna"
Maciej Rogala Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego "Memrystory - od nanofilamentów do sztucznych synaps"
Grażyna Antczak Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego"Adsorpcja i dyfuzja molekuł na powierzchni metali"
Wojciech Kamiński Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego "Obrazowanie i modelowanie układów molekularnych w STM i AFM "
Marek Kolmer Instytut Fizyki UJ "W kierunku pomiarów transportu elektronowego w skali atomowej: możliwości nowego mikroskopu LT-4-probe-STM"
Marcin Kisiel Uniwersytet w Bazylei "Tarcie i dysypacja w nanoskali"
Emil Sierda Uniwersytet w Hamburgu "Inżynieria nano-drutów organicznych z atomami magnetycznymi"
Agnieszka Stępniak-Dybala Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej "Skaningowa spektroskopia tunelowa w badaniach efektu bliskosci w zlaczu nadprzewodnik/metal"
Jacek Szczerbiński ETH Zurich "TERS w badaniach biologicznych"