>> Formularz rejestracyjny <<


Opłaty

Opłata za uczestnictwo w wysokości 1000zł/osobę obejmuje (nie dotyczy Wystawców):
- pełne zakwaterowanie (w pokojach 2-osobowych z łazienką)
- wyżywienie (od kolacji 30 listopada do śniadania 4 grudnia)
- napoje w przerwach obrad
- uroczystą kolację oraz koszty organizacyjne
zniżka dla studentów studiów I, II i III stopnia - 200zł (wymagane formalne potwierdzenie statusu studenta okazane w czasie rejestracji w Zakopanem)

Istnieje także możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą 200.

Płatności dokonywane po terminie 21.11.2016, oraz przy rejestracji w trakcie konferencji opłata dodatkowa wynosi 100 zł.

Opłatę konferencyjną należy przesłać na konto:
Wydział Fizyki , Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

Nr konta: 07 1240 4722 1111 0000 4855 9692 w banku PEKAO S.A. O/Kraków koniecznie z dopiskiem "STM-AFM 2016 - imię i nazwisko"


W przypadku anulowania udziału pobierane są następujące opłaty:
- 50 pln - gdy rezygnacja nastąpi do 27.10.2016,
- 250 pln - gdy rezygnacja nastąpi pomiędzy 27.10.2016- 29.11.2016,
- 100% całkowitego kosztu udziału gdy rezygnacja nastąpi po 29.11.2016