Program

Program seminarium dostępny jest pod adresem: Program STM/AFM 2016 [kliknij]

W trakcie IX seminarium, podobnie jak w poprzednich latach, zorganizowana będzie wystawa firm, które produkują bądź zajmują się dystrybucją aparatury naukowej i sprzętu służącego do badań nanostruktur i powierzchni materiałów z wykorzystaniem technik mikroskopii bliskich oddziaływań SPM (Scanning Probe Microscopy). Firmy mogą także prowadzić zajęcia praktyczne dla uczestników seminarium z wykorzystaniem przywiezionej aparatury badawczej.

Zapraszamy przedstawicieli firm do udziału w wystawie i do prezentacji swoich produktów oraz materiałów marketingowych (szczegółowa informacja dla firm znajduje się w zakładce companies).

Wymiary plakatu - maksymalny rozmiar to A0 (szerokość 841 mm, wysokość 1189 mm)
Na Sali seminaryjnej do dyspozycji prezentujących dostępny będzie projektor multimedialny oraz komputer z programem PowerPoint 2010.