Organizatorzy

Doradczy Komitet Programowy

prof. dr hab. Antoni Ciszewski - Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Ryszard Czajka - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski - UMCS, Lublin
prof. dr hab. Zbigniew Klusek - Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski - AGH, Kraków
dr hab. Małgorzata Lekka - IFJ PAN, Kraków
dr hab. Robert Nowakowski - IChF PAN, Warszawa
prof. dr hab. Marek Szymoński - UJ, Kraków

Lokalny Komitet Organizacyjny

Przewodniczacy: Prof. dr hab. Marek Szymoński
Sekretarz: dr Paweł Czuba - E-mail: pawel.czuba@nanosam.pl
dr Szymon Godlewski
dr Jakub Prauzner-Bechcicki
Piotr Piątkowski
Dorota Świerz
Rafał Zuzak


Sekretariat: konfer.nano@uj.edu.pl

Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

Łojasiewicza 11, 30-348
Krakow, Polska
Tel. +48 12 664 4560


<